Академія інноваційного розвитку освіти

Використання онлайнових інструментів навчальної взаємодії в очному та дистанційному навчанні

Використання онлайнових інструментів навчальної взаємодії в очному та дистанційному навчанні

Розробник освітньої програми підвищення кваліфікації педагогічних кадрів: Скрипка Ганна Володимирівна, завідувач кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та безпечного освітнього середовища КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»; кандидат педагогічних наук, сертифікований тренер програми Intel®«1 учень – 1 комп’ютер», Intel®«Навчання для майбутнього» (2006-2016 рр.), тренер-методист цих програм в Україні, Республіці Білорусь, Республіці Молдова, Узбекистані; автор тренінгів та дистанційних курсів, сертифікований експерт дистанційних курсів. Автор понад 50 друкованих наукових праць.

Актуальність: Протягом останніх років українська освіта постійно випробовується дистанційним та змішаним навчанням, що пов’язано з пандемією Covid-19 та воєнними діями на території нашої держави. Більшість педагогів швидко опанували сучасними інструментами для підтримки навчання на відстані, проте у більшості з них й досі залишається ряд запитань, пов’язаних з ефективністю їх використання, й на перший план вийшло питання залучення всіх учасників освітнього процесу та налагодження ефективної навчальної взаємодії з використанням онлайнових інструментів.

Мета програми: ознайомити педагогів з ефективними прийомами та онлайновими інструментами навчальної взаємодії при очному та дистанційному навчанні.

Освітні завдання програми:

 • ознайомитися з поняттям синхронної та асинхронної навчальної взаємодії при дистанційному навчанні;
 • ознайомитися з інструментами Jamboard і Classroomscreen для створення інтерактивних дошок та налагодження ефективного зворотного зв’язку з їхньою допомогою;
 • навчитися налагоджувати взаємодію з учасниками освітнього процесу за допомогою Google-презентацій та надбудови Slido, ознайомитися з альтернативним інструментом (Mentimeter).

Навчальні заняття за програмою проходять у формі тренінгів/вебінарів.

Навчально-методичне забезпечення програми представлено авторськими відеоматеріалами та навчальною літературою.

Програма складається з одного вебінару, який розраховано на 3 академічні години. Навчання педагогів відбувається за планом у вебінарній кімнаті на платформі Zoom.

Цільова група: методисти, науковці, психологи, тьютори, вихователі, вчителі, управлінці, керівники гуртків. Освітня програма передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення професійних знань, умінь, навичок педагогічних кадрів у системі неформальної та інформальної освіти.

 Програмні результати навчання:

Знання:

 • Теоретичні – про синхронну та асинхронну навчальну взаємодію.
 • Практичні – про існуючі онлайнові інструменти та підходи до організації навчальної взаємодії.

Уміння (навички):

 • Створювати онлайнову інтерактивну дошку Jamboard та Classroomscreen, надавати до них доступ.
 • Організовувати навчальну діяльність з використанням онлайнових інтерактивних дошок.
 • Використовувати режим доповідача для налагодження зворотного зв’язку в Google-презентаціях.
 • Організовувати опитування, голосування, тестування в Google-презентаціях, використовуючи надбудову Slido.

Тематичний план

 1. Поняття синхронної та асинхронної навчальної взаємодії при дистанційному навчанні.
 2. Ознайомлення з інструментами для створення інтерактивних дошок Jamboard та Classroomscreen і налагодження ефективного зворотного зв’язку з їхньою допомогою.
 3. Організація взаємодії з учасниками освітнього процесу за допомогою Google-презентацій та надбудови Slido, ознайомлення з альтернативним інструментом (Mentimeter).

Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти


За участь у вебінарі ви отримаєте:

 1. Сертифікат учасника вебінару, в якому зазначається кількість прослуханих годин (3 год).
 2. Презентацію з матеріалами.
 3. Відеозапис трансляції вебінару.

Реєстрація обовязкова! ⇒ Подати заявку, обравши вебінар у графіку заходів Графік вебінарів

Організаційний внесок за запис вебінару, що триває 1,5 години, сертифікат підвищення кваліфікації (3 академічні години, кредит ЄКТС – 0,1) – 200 грн.

Оплатити онлайн


Графік вебінарів Графік проведення дистанційних курсів    

Skip to toolbar