Академія інноваційного розвитку освіти

ТОВ “ІННОВЕЙШН ДЕВЕЛОПМЕНТ ФАУНДЕЙШН” запрошує учнів та шкільних вчителів інформатики до вивчення програмування на двох онлайн курсах

ТОВ “ІННОВЕЙШН ДЕВЕЛОПМЕНТ ФАУНДЕЙШН” запрошує учнів та шкільних вчителів інформатики до вивчення програмування на двох онлайн курсах

Шановні колеги!

ТОВ “ІННОВЕЙШН ДЕВЕЛОПМЕНТ ФАУНДЕЙШН” запрошує учнів та шкільних вчителів інформатики до вивчення програмування на двох онлайн курсах:

  • Structural Programming, рекомендований для учнів 8-11 класів, наближений до професійної розробки програмного забезпечення, базується на основі комплекту відеоматеріалів “Програмування на Java”, що має гриф МОН України “Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах” (лист – у Додатку 3),
  • Android for Kids, рекомендований для учнів 6+ класів, містить адаптовану для дитячого сприйняття послідовну розробку графічних та ігрових Android-додатків.

Комплект “Програмування на Java” містить 9 відеоуроків, до кожного з яких додаються тестові завдання англійською мовою, розроблені за вимогами корпорації Oracle (США), а також завдання на розробку програмних проектів. Комплект повністю відповідає сучасній навчальній технології “перевернутого кабінету” (blended learning) для менторського навчання програмуванню учнів на уроках або гурткових заняттях в стаціонарному/дистанційному режимі. Для прискорення процесу опанування навчальних матеріалів заплановано постійно діючу онлайн підтримку під менторством автора курсів (графік занять в Додатку 1).

Курс Android for Kids проводиться в режимі онлайн уроків тривалістю 40-45 хвилин (графік – в Додатку 2) із перевіркою програмних кодів домашніх завдань та поясненням кодів наступних тем. Після завершення курсу заплановано проведення в літній період змагань учнівських команд у вигляді проектного турніру або хакатону.

Навчальні матеріали обидвох курсів пройшли успішну апробацію протягом карантину в квітні-червні 2020 року за участі кількох сотень шкільних вчителів та старшокласників з різних регіонів України.

Вартість доступу до навчальних матеріалів з кожного курсу терміном до 31 серпня 2021 року на одну особу становить 60 (шістдесят) грн.

Автор курсівІщеряков Сергій, ініціатор проекту “Школяр-програміст”, в ході реалізації якого підготовлено більше 150 Oracle-сертифікованих учнів та студентів, кандидат технічних наук, доцент, на конкурсі “IT Awards-2017” відзначений вітчизняним ІТ-бізнесом за видатний внесок у розвиток ІТ-освіти України.

Учні та вчителі можуть продовжити вивчення мови програмування Java до рівня корпоративної сертифікації за навчальною програмою курсу за вибором “Програмування на Java” (лист – у Додатку 4), успішне завершення якого дозволяє формувати учнівські команди для участі у Всеукраїнських турнірах юних інформатиків та розпочати професійні кар’єри Андроїд-розробників.

Приклади відеоуроків та інші деталі – на сайті idf.ua.

Додаток 1

Орієнтовний графік проведення менторських занять з курсу
Structural Programming “Програмування на Java. Структурне
програмування. Вступ до об’єктно-орієнтованого програмування”

(періодичність вебінарів – понеділок, четвер, 18.00 – 19.20)

Дата Тема
11.05.21 Організаційне заняття
13.05.21 1.Робота з Eclipse. Перша програма.
1.2.Представлення чисел у двійковій, шістнадцятковій та вісімковій системах числення. Представлення від’ємних чисел у двійковій системі числення.
1.3. Операції порівняння. Тип даних boolean. Оператори if та if-else. Логічні функції NOT, AND, OR.
17.05.21 2. Цикли. Оператор for. Область видимості змінної. Вкладені цикли.
Оператори while та do-while. Виведення крапкових трикутників.
20.05.21 3. Види масивів, способи їх опису. Одновимірні масиви. Поле length. Обробка масивів без розгалужень. Масив аргументів методу main. Оператор foreach. Обробка масивів із розгалуженням. Обробка масивів із утворенням масиву-результату відомої довжини.
24.05.21 4. Оператори ділення за модулем %, інкремента, декремента, операцій з присвоєнням, тернарний оператор. Логічна функція XORshort-cirquit логічні функції. Оператори switch-casebreakcontinueforeach.
27.05.21 5.Ознайомлення із Java API, пакетом java.lang, класом String та методами lengthtoLowerCasetoUpperCasecharAtendWithstartWith класу String. Ознайомлення із поняттям перезавантаження методів та методами indexOfreplacesplitsubstring класу String. Ознайомлення із поняттям імпорт, ключовим словом static та класом java.util.Arrays. Методи toStringsortbinarySearch класу Arrays. Клас java.util.ArrayList. Методи sizeaddgetindexOf класу ArrayList. Обробка масивів цілих чисел із утворенням колекцій ArrayList.
31.05.21 6. Поняття інкапсуляції, структура класу. Створення власних класів. Оголошення та ініціалізація полів. Оголошення методів. Оголошення та створення об’єктів. Оператор new. Літерал null. Архітектурний шаблон MODEL-VIEW-CONTROLLER (MVC) для побудови власних класів. Приклад побудови класу Calculator. Ознайомлення із конструкторами, передаванням в метод посилань на об’єкти.

 

Додаток 2

Орієнтовний графік проведення відеоуроків з курсу
Android for Kids “Розробка графічних та ігрових Android-додатків.
Ознайомлення із структурним та об’єктно-орієнтованим програмуванням.”

(періодичність вебінарів – понеділок, четвер, субота, 17.00 – 17.45)

Дата Тема
11.05.21 Організаційний. Встановлення Android Studio, вимоги, критерії роботоздатності встановленої Android Studio. Демонстрація додатків, що буде розроблено протягом курсу.
13.05.21 1. Робота з Android Studio. Перша Андроїд-програма. Структура Андроїд-проекту. Поняття класу як контейнеру для збереження та обробки даних, що візуалізуються на вікні екрану. Java- та xml-коди в Android-додатках. Метод setContentView, Формування екрану запуску гри Flappy Birds засобами activity_main.xml.
15.05.21 2. Поняття наслідування. Класи Activity та View. Поняття об’єкту класу. Конструктори класу. Метод onDraw класу View. Координати вікна. Класи Canvas, Paint, Color. Методи setColor, drawCircle класу Canvas. Розміщення одного кола на вікні. Зміна розміру, координат центру, кольору кола. API класу Color.
17.05.21 3. Методи drawRect, drawLine класу Canvas, setStrokeWidth класу Paint. Розміщення декількох кіл та прямокутників на вікні одного та різних кольорів. API класів Canvas, Paint. (Три кола: сніговик, Мікі Маус, чотири кола: неваляшка(ванька-встанька), два прямокутники + два кола: автомобіль).
20.05.21 4. Робота із зображеннями. Класи ImageView, Bitmap, BitmapFactory. (Сніговик, Мікі Маус неваляшка з обличчям).
22.05.21 5. Переміщення геометричних фігур. Об’єднання фігур в єдину конструкцію. Класи Path, Matrix. Переміщення об’єднаних фігур. (Переміщати автомобіль вправо/вліво, догори/донизу, нахиляти неваляшку вправо/вліво).
24.05.21 6. Flappy Bird. Розміщення нерухомої пташки із змінним положенням крил. Масиви. Оператори розгалуження if, if-else.
27.05.21 7. Flappy Bird. Рух пташки по вертикалі. Метод onTouchEvent. Запобігання виходу пташки за межі екрану.
29.05.21 8. Flappy Bird. Робота із колонами – нерухомими та рухомими.
31.05.21 9. Flappy Bird. Визначення перетину пташки з колонами.

Додаток 3

Додаток 4

 
 
 
 
 
Skip to toolbar