Академія інноваційного розвитку освіти

Стратегії формування освітньої мотивації здобувачів освіти

Стратегії формування освітньої мотивації здобувачів освіти

Спікер: Крутенко Ольга Володимирівна, доцент кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти КНЗ “Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників ЧОР”, кандидат педагогічних наук, авторка 75 публікацій: 23 посібників, 51 статті, 1 бібліографічний покажчик праць

Анотація: Однією із найактуальніших педагогічних проблем сучасної освіти є формування в учнів мотивації до навчально-пізнавальної діяльності. Її можна вважати фундаментальною умовою сучасного освітнього процесу. Формування освітньої мотивації школярів у великій мірі залежить від педагога, тобто навчальний процес має бути побудований таким чином, щоб забезпечувати ріст пізнавальної активності учнів, їхню мотиваційну спрямованість. Саме за цієї умови можна сподіватися на те, що здобувачі освіти будуть спроможні у повній мірі засвоїти програму того чи іншого навчального предмету.

Курс «Стратегії формування освітньої мотивації здобувачів освіти» спрямований на те, щоб у процесі освітньої діяльності створити ефективні умови, за яких виникає можливість переходу учнів із рівня байдужого/негативного ставлення до навчальної діяльності до активного та усвідомленого.

Отже, метою Програми спецкурсу є:

  • розширення теоретичних знань педагогічних працівників щодо мотивації як специфічного компоненту навчальної діяльності
  • обґрунтування впливу мотивації на успішність учбової діяльності учнів
  • формування навичок ефективної співпраці з школярами задля створення позитивної мотивації до навчання

Завдання навчального тренінгу: 

1.Систематизувати знання педагогічних працівників щодо теоретичних основ мотивації й стимулювання; визначити  шляхи формування мотивації здобувачів освіти до навчальної діяльності.

2. Сформувати вміння реалізувати принципи українського Державного стандарту освіти в практиці освітнього процесу; розвивати в собі компетентності сучасного європейського педагога; визначати  пріоритетні завдання для формування позитивної взаємодії з усіма учасниками освітнього процесу; застосовувати різноманітні педагогічні інструменти для активізації та розвитку творчих і комунікативних можливостей, мотивації усіх учасників освітнього процесу; проводити педагогічну рефлексію.

Результати:  

Знання концептуальних засад теорії мотивації й стимулювання особистості,; сучасних підходів та шляхів формування мотивації здобувачів освіти до освітньої діяльності.

Розуміння сутності поняття “мотивація”, “самомотивація”, “фактори мотивації та демотивації”, особливостей різних прийомів діяльності педагога, що сприяють формуванню у здобувачів освіти до навчально-пізнавальної діяльності

Уміння реалізовувати принцип українського Державного стандарту освіти у практиці освітнього процесу; застосовувати різноманітні педагогічні інструменти для активізації та розвитку творчих і комунікативних можливостей здобувачів освіти.

Готовність до активного використання у практичній діяльності основних положень, принципів, методів та підходів до організації освітньої діяльності; забезпечення реалізації принципів педагогіки партнерства у роботі із здобувачами освіти

Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти


Документи ТОВ «Академія Інноваційного розвитку освіти» (сертифікати, свідоцтва тощо), як суб’єкта підвищення кваліфікації, зараховуються у підвищення кваліфікації, оскільки вони повністю відповідають вимогам пункту 13Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників”, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №800 від 21.08.2019 р., і набув чинності 03 вересня 2019 року.

Реєстрація обовязкова! ⇒ Подати заявку, обравши вебінар у графіку заходів Графік вебінарів


Організаційний внесок за запис вебінару, що триває 1,5 години, сертифікат підвищення кваліфікації (3 академічні години, кредит ЄКТС – 0,1) – 200 грн.

Оплатити онлайн

 

 

 

Skip to toolbar