Академія інноваційного розвитку освіти

ПЕДАГОГІЧНЕ ПРОЄКТУВАННЯ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ: ДИДАКТИЧНИЙ І ВИХОВНИЙ АСПЕКТ

ПЕДАГОГІЧНЕ ПРОЄКТУВАННЯ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ: ДИДАКТИЧНИЙ І ВИХОВНИЙ АСПЕКТ

Колективна монографія “ПЕДАГОГІЧНЕ ПРОЄКТУВАННЯ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ: ДИДАКТИЧНИЙ І ВИХОВНИЙ АСПЕКТ”

Редакційна колегія колективної монографії:
Пушкарьова Тамара Олексіївна – головний редактор, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН, засновник Академії інноваційного розвитку освіти;

Завалевський Юрій Іванович, доктор педагогічних наук, професор, перший заступник директора ДНУ ІМЗО МОН України;

Шуляр Василь Іванович, доктор педагогічних наук, професор, директор Миколаївського ІППО.

Педагогічне проєктування в сучасній освіті: дидактичний і виховний аспект : кол.
моногр. / за заг ред. Пушкарьової Т.О. Kиїв : ТОВ НВП «Росток А. В.Т.», 2021. 124 с.
ISBN 978-617-512-284-6
У колективній монографії узагальнено сучасні тенденції педагогічного проєктування.
Аналізуються дидактичний та виховний аспекти педагогічного проєктування у професійній освіті, вищій освіті, розглянуто проблеми управління педагогічним проєктуванням.
Монографія призначена для широкого кола наукових працівників, викладачів та студентів закладів вищої освіти, керівників освітніх установ та організацій, представників органів державної влади, усіх зацікавлених розвитком педагогічного проєктування.

© «Академія інноваційного розвитку освіти», 2021
© «Науково-освітній інноваційний центр суспільних трансформацій», 2021
© Автори, текст, 2021

Опубліковано: 2021-11-21

 

 

 
Skip to toolbar