Майстерня казкотворчості

Актуальність: Актуальність програми зумовлена специфікою організації освітнього процесу  та новими умовами, що висувають соціальні процеси в суспільстві до педагогів. Розвиток суспільства значною мірою залежить від зусилля кожної особи, від можливостей та здібностей, якими вона володіє. На сьогоднішній день нестримно зростає потреба суспільства у неординарних творчих особистостях. Раннє виявлення, навчання і … Continue reading Майстерня казкотворчості