Академія інноваційного розвитку освіти

Гра як засіб соціалізації сучасного дошкільника

Гра як засіб соціалізації сучасного дошкільника

Актуальність: Дошкільний вік є унікальним і вирішальним періодом розвитку дитини, коли виникають основи особистості, складається воля і довільна поведінка, активно розвивається уява, творчість, загальна ініціативність. Однак всі ці найважливіші якості формуються не в освітній діяльності, а в головній діяльності дошкільника – у грі. С. Рубінштейн говорив, що дитина в грі отримує першу, абсолютно специфічну підготовку до життя. У грі виявляються і задовольняються соціальні потреби і інтереси дитини, проявляючись, вони разом з тим і формуються.

Соціалізація – це процес і результат засвоєння дітьми існуючих норм, цінностей і форм поведінки. Під соціальною компетентністю дошкільника ми розуміємо якість особистості, сформований в процесі активного освоєння соціальних відносин. Особливе місце в процесі формування соціальної компетентності дітей займає ігрова діяльність. Гра широко використовується як основний засіб соціальної інтеграції дітей, формування у них навичок соціальної поведінки. Коли дитина грається, приймаючи на себе різні ролі, відтворюючи або продумуючи ті чи інші цікаві ситуації і способи поведінки в них, його соціалізація проходить найприродніше і успішно. Граючись, дитина легше встановлює зв’язок зі світом дорослих і зі світом взагалі, у нього з’являються навички внутрішнього діалогу, реалізується установка на вираз свого внутрішнього життя і прагнення до творчості. У грі відображаються найбільш значущі події життя дитини, він щиро переживає все, що уявляє в грі.

Мета програми: Соціалізація сучасного дошкільника засобами ігрової діяльності.

Освітні завдання програми: Усвідомлення педагогами важливості соціалізації дитини у процесі гри, спілкування, роботі в команді; організація освітнього процесу в формах, що дозволяють дитині проявляти ініціативу, самовиражатися, проявляти і розвивати творчість; рішення дітьми соціально-значущих проблем.

Цільова група: методисти, науковці, психологи,  тьютори, вихователі, вчителі, управлінці. Освітня програма передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення професійних знань, умінь, навичок педагогічних кадрів у системі неформальної та інформальної освіти.

 Програмні результати навчання:

Знання:

 • Теоретичні знання про ігрову діяльність дитини дошкільного віку
 • Знання про соціалізацію дитини в сучасному ЗДО

Уміння (навички):

 • Практичні навички щодо як створювати оптимальне середовище для соціалізації дітей.

Установки до:

 • інноваційності
 • творчості
 • креативності
 • професійного самовдосконалення.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 1. Роль гри в соціалізації дітей дошкільного віку
 2. Роль вихователя в організації ігор дітей
 3. Ігрові технології у взаємодії з батьками як фактор розвитку і соціалізації дошкільників
 4. Ігрові технології як засіб розвитку пізнавального інтересу у дошкільнят
 5. Дидактичні ігри як засіб екологічного виховання дошкільника
 6. Народна рухлива гра як засіб входження дитини в простір рідної культури
 7. Практична частина

За участь у вебінарі ви отримаєте:

 1. Сертифікат учасника вебінару, в якому зазначається кількість прослуханих годин (3 год).
 2. Презентацію з матеріалами.
 3. Відеозапис трансляції вебінару.

Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти

Реєстрація обовязкова! ⇒ Подати заявку, обравши вебінар у графіку заходів Графік вебінарів


Організаційний внесок за запис вебінару, що триває 1,5 години, сертифікат підвищення кваліфікації (3 академічні години, кредит ЄКТС – 0,1) – 200 грн.

Оплатити онлайн


Графік вебінарів

 

Skip to toolbar