Академія інноваційного розвитку освіти

Блоги

Інноваційна педагогіка майбутнього

Інноваційна педагогіка майбутнього

Відкритий університет Великобританії оприлюднив доповідь про інновації в педагогіці «Інноваційна педагогіка – 2014: Вивчення нових форм викладання, навчання та оцінювання». За думкою західних колег, найближчим часом будуть активно розвиватися та впроваджуватися наступні аспекти освіти:

Комп’ютерні ігри у навчальному процесі

Комп’ютерні ігри у навчальному процесі

На сьогодні інтерактивний метод навчання тісно пов’язаний з використанням інформаційних технологій. Сучасні шкільні кабінети все частіше обладнуються мультимедійною технікою, яка при розумному використанні здатна привнести в заняття елементи новизни, підвищити інтерес школярів до набуття знань, допомогти вчителю реалізувати у навчанні сучасні ігрові методи, що особливо актуально для початкової школи. Однин…

Експериментальна робота в Україні

Сучасна філософія освіти і нова стратегія реформування освітньої сфери вимагають принципово нових наукових досліджень, обґрунтованого і послідовного запровадження нових науково-педагогічних технологій, раціональних та ефективних підходів до організації наукової та інноваційної діяльності в освіті. Розвиток системи освіти у зазначеному напрямі ґрунтується на

Про науково-педагогічний проект

1. Загальні положення. Науково-педагогічний проект (далі – Проект) –- пакет документів, що визначає послідовність усіх необхідних заходів (у тому числі інвестиційних)  щодо створення  і реалізації інноваційного освітнього продукту  (або) інноваційної освітньої технології.

Формування у підлітків стійкої мотивації на дотримання безпечних форм поведінки в мережі Інтернет

Інтернет все більше входить у життя сучасного підлітка та надає майже безмежні можливості як для навчання, так і для розваг. Сьогодні вже неможливо уявити школяра 7-8 класів, якій би не використовував ресурси Всесвітньої мережі

Skip to toolbar