Академія інноваційного розвитку освіти (АІРо)

Шарлович Зоя Павлівна

Шарлович Зоя Павлівна

Шарлович Зоя Павлівна

Шарлович Зоя Павлівна, к.п.н., завідувач відділення післядипломної освіти молодших медичних спеціалістів, асистент кафедри «Сестринська справа», викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради.

Освіта: магістр за спеціальністю «Сестринська справа», спеціаліст за спеціальністю «Педагогіка і методика виховної роботи».

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти із 2015р.

Педагогічна діяльність: викладач медсестринських дисциплін.

Громадська та наукова діяльність:

  • член робочої групи МОН України з розроблення проекту Закону України «Про освіту дорослих» (із 2018р.);
  • член робочої групи спільного проекту МОЗ України та Швейцарського інституту тропічної медицини та  громадського здоров’я «Реформа медичної освіти в Україні» за підтримки Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва (із 2018р.);
  • член редакційної колегії щомісячного журналу з медсестринства «Довідник головної медичної сестри» за інформаційної підтримки МОЗ України, Київ, «МЦФЕР-Україна» із 2015р.;
  • член-кореспондент Академії Міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» (із 2016р.);
  • член Атестаційної комісії асоціації лікарів області УОЗ Житомирської ОДА – молодших спеціалістів з медичною освітою усіх профілів із 2017р.;
  • член Асоціації медичних сестер Житомирської області із 01.01.2018р.

Організатор проведення щорічних молодіжних форумів та науково-практичних конференцій та інформаційно-просвітницьких заходів для слухачів курсів підвищення кваліфікації.

Щорічна активна участь та виступи з доповідями на науково-практичних конференціях в Україні та за кордоном, на методичних радах та педагогічних читаннях в КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради.

Стажування та інші форми підвищення кваліфікації:

  • міжнародне стажування «Інтернаціоналізація вищої освіти», на базі університету Сollegium Civitas (Warszaw) Варшава, Польща, 2018р.;
  • міжнародне стажування у Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank, Minsk, Republic of Belarus, яке включало в себе участь у тренінгу “Adult educational technologies (2019р.) ;
  • осіння школа з медичної освіти (Швейцарський проект, м. Чернівці, Буковинський державний медичний університет, 2019р.).
  • більше 20 онлайн-курсів, вебінарів, тренінгів за спеціальністю та організаційно-методичних.

Автор друкованих видань: 63 наукових статей, 15 з яких відповідають вимогам ВАК, співавтор 4 монографій.

Індекс цитування в базі Google Академія h-індекс – 2; і-10 індекс – 1 Посилання на наукові джерела:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=5bUJOkgAAAAJ&hl=ru

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-8115-9838

 


Автор тренінгів:

Педагогічні основи навчання пацієнтів і їх родин в медичній практиці

Основи психології та міжособового спілкування. Спілкування як форма діяльності

 

Перейти до панелі інструментів