Академія інноваційного розвитку освіти (АІРо)
науково-педагогічний проект«Підготовка керівних, педагогічних та науково-педагогічних кадрів до роботи за інноваційними освітніми технологіями"

Стресменеджмент (управління стресами в житті)

Стресменеджмент (управління стресами в житті) – це система виявлення причин власних стресів, а також арсенал технік і прийомів подолання стресу. Цілі тренінга: підвищення стресостійкості учасників, формування уявлення про ефективні способи роботи зі стресом, набування практичних навичок мінімізації стресового впливу.  В результаті тренінгу учасники  навчаться: ідентифікувати стресові стани; проводити експрес-діагностику ситуації;…

Мухіна Таміла Станіславівна

Мухіна Таміла Станіславівна

Мухіна Таміла Станіславівна – викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, асистент кафедри “Сестринська справа”, голова циклової комісії педіатрії КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради. Освіта: вища: спеціаліст за спеціальністю «Педіатрія». Організаційна та методична робота: укладач семи робочих програм педіатричних дисциплін; розробник навчально-методичного забезпечення з дисциплін «Педіатрія з оцінкою результатів дослідження»,…

Особливості спостереження за дитиною від народження до 5-ти років відповідно до уніфікованого клінічного протоколу первинної медичної допомоги №438 від 12.05.2016 року  “Інтегроване ведення хвороб дитячого віку “ МОЗ України

Впровадження в практичну охорону здоров’я Програми інтегрованого ведення  хвороб дитячого віку сприяє досягненню зниження показників малюкової та дитячої смертності; покращенню фізичного и психічного розвитку дітей у віці  до 5 років; зниженню захворюваності та  інвалідизації  дітей до 5 років життя. Курс створено як для лікарів, медичних сестер, які працюють в закладах практичної…

Купріяненко Анжела Василівна

Купріяненко Анжела Василівна

Купріяненко Анжела Василівна – магістр за спеціальністю «Сестринська справа», спеціалізації «Акушерська справа, науковий співробітник», магістр за спеціальністю «Педагогіка», викладач терапевтичних дисциплін КВНЗ «Житомирський медичний інститут» ЖОР, викладач першої кваліфікаційної категорії медичної та соціальної реабілітації, медсестринства в геронтології, геріатрії, та паліативній медицині. Організаційна та методична робота: розробник навчально-методичного забезпечення з дисциплін…

Козирацька Людмила Миколаївна

Козирацька Людмила Миколаївна

Козирацька Людмила Миколаївна – викладач акушерсько-гінекологічних дисциплін КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради. Має вищу кваліфікаційну категорію, педагогічне звання викладач – методист. Експерт фахової експертизи в центрі тестування НМІ ім. О.О. Богомольця, кафедра підвищення кваліфікації викладачів вищих медичних навчальних закладів інституту післядипломної освіти м. Київ. Розробила робочі навчальні програми…

Перейти до панелі інструментів