Академія інноваційного розвитку освіти (АІРо)
науково-педагогічний проект«Підготовка керівних, педагогічних та науково-педагогічних кадрів до роботи за інноваційними освітніми технологіями"

Розвиток духовного потенціалу педагога

Значення духовності особливо зростає у наш час, коли життя пропонує кожній особі численну кількість виборів, життєвих самовизначень у найрізноманітніших сферах людської діяльності і, що не менш важливо, — у виборі ціннісних орієнтирів, які визначають життєвий шлях особистості. Нами запропоновано тренінг професійної реалізації педагога через духовну культуру. Структурно програму тренінгу поділено…

Формування іншомовної компетенції шляхом використання автентичних аудіо-візуальних матеріалів

У контексті прискорення темпів світової глобалізації та євроінтеграційних процесів, надзвичайно важливим стає формування іншомовної компетентності викладачів та студентів, а саме – здатності розуміти іноземну мову, мати базові навички спілкування в іншомовному середовищі, можливість аналізувати та сприймати лінгвокультурний контекст, що є частиною масової західної культури та нерозривно пов’язаний із особливостями функціонування…

Антонов Олексій Володимирович

Антонов Олексій Володимирович

Антонов Олексій Володимирович, асистент кафедри природничих та соціально-гуманітарних дисциплін комунального закладу вищої освіти «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради, кандидат філологічних наук, викладач вищої категорії, викладач-методист. Розробник освітніх курсів з професійно-орієнтованого курсу англійської мови для медичних працівників, автор низки статей з проблем лінгвопрагматичного та соціолінгвістичного аспектів комунікативних стилів персонажного мовлення…

Полчанова Галина Станіславівна

Полчанова Галина Станіславівна

Полчанова Галина Станіславівна, психолог-методист, викладач-методист, викладач вищої категорії, викладач психології КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради. Освіта: вища: спеціаліст за спеціальністю «Філологія», спеціаліст за спеціальністю «Психологія». Досвід роботи: Соціально-психологічний відділ ЖОЦССМ Психолог гімназії для обдарованих дітей Психологічна служба ЗВО Участь в розробці та реалізації проектів: загальноінститутська комплексна програма «Інтелект.…

Боримська Любов Вадимівна

Боримська Любов Вадимівна

Боримська Любов Вадимівна Посада, категорія, звання – соціальний педагог/психолог, викладач-методист, викладач вищої кваліфікаційної категорії, асистент кафедри природничих та соціально-гуманітарних дисциплін КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради. Освіта – вища, Житомирський державний університет ім. Івана Франка, психолог. Досвід роботи: Соціальний педагог/психолог. Викладач психології. Консультант. Виступи-тренінги на семінарах для викладачів, співробітників,…

Перейти до панелі інструментів