Академія інноваційного розвитку освіти (АІРо)
науково-педагогічний проект«Підготовка керівних, педагогічних та науково-педагогічних кадрів до роботи за інноваційними освітніми технологіями"

Освітній моніторинг як інструмент управління

5 / 5 ( 1 vote )   Сучасні соціально-економічні та політичні зміни стали передумовою реформування національної системи освіти. Ураховуючи інтереси суспільства, необхідно підвищувати якості освіти, оновлювати її змісту та форми освітніх процесів. Освітній моніторинг забезпечує освітню галузь для прийняття відповідних рішень необхідною інформацією шляхом регулярного збору та об’єктивного аналізу.…

Експериментальна робота в Україні

Сучасна філософія освіти і нова стратегія реформування освітньої сфери вимагають принципово нових наукових досліджень, обґрунтованого і послідовного запровадження нових науково-педагогічних технологій, раціональних та ефективних підходів до організації наукової та інноваційної діяльності в освіті. Розвиток системи освіти у зазначеному напрямі ґрунтується на

Про науково-педагогічний проект

1. Загальні положення. Науково-педагогічний проект (далі – Проект) –- пакет документів, що визначає послідовність усіх необхідних заходів (у тому числі інвестиційних)  щодо створення  і реалізації інноваційного освітнього продукту  (або) інноваційної освітньої технології.

Формування у підлітків стійкої мотивації на дотримання безпечних форм поведінки в мережі Інтернет

Інтернет все більше входить у життя сучасного підлітка та надає майже безмежні можливості як для навчання, так і для розваг. Сьогодні вже неможливо уявити школяра 7-8 класів, якій би не використовував ресурси Всесвітньої мережі

Office 365 – безпечний хмарний сервіс для навчальних закладів

Перед сучасною системою освіти стоїть нагальне питання – формування і дітей навичок 21 століття, навичок, які допомагатимуть дитині бути успішною в професійній діяльності, суспільному та особистому житті

Перейти до панелі інструментів