Академія інноваційного розвитку освіти (АІРо)
науково-педагогічний проект«Підготовка керівних, педагогічних та науково-педагогічних кадрів до роботи за інноваційними освітніми технологіями"

Підготовка тьюторів з питань використання полімедійних технологій в освітній діяльності педагогічних працівників

  Програма курсу “Підготовка тьюторів з питань використання полімедійних технологій в освітній діяльності педагогічних працівників” складається з 7 модулів, що передбачає розгляд питань пов’язаних з нормативно-правовим забезпеченням, психолого-педагогічними, методичними та організаційними аспектами, розробкою дидактичних і методичних матеріалів та розробкою дидактичних і методичних матеріалів.

Книга “Електронна освітня мережа”

Книга “Електронна освітня мережа” автори: Гущина Н., Пушкарьова Т., Ходорковський О.,  знайомить читачів з  новими освітніми можливостями сучасного засобу комунікації – електронної освітньої мережі. Читачам запропоновано конкретні рекомендації з використання електронної освітньої мережі у навчально-виховному процесі. Перший розділ дозволить читачеві розібратися в актуальних для сучасного суспільства та освіти поняттях: електронна…

І Всеукраїнська літня школа «АІРо» – 2015

І Всеукраїнська літня школа «АІРо» – 2015

З 10 по 14 червня 2015 року в с. Коблеве Миколаївської області Академією інноваційного розвитку освіти було проведено Літню школу інноваційного розвитку керівних, педагогічних та науково-педагогічних кадрів за інноваційними освітніми технологіями на базі Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Використання ІКТ в управлінській діяльності

5 / 5 ( 1 vote ) Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в галузі освіти і безпосередньо в діяльності керівника закладу стало загальною необхідністю. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес школи забезпечить поступовий перехід освіти на новий, якісний рівень.

Використання ІКТ в основній та старшій школі

5 / 5 ( 1 vote ) Слухачи курсу “Використання ІКТ в основній та старшій школі” ознайомляться з сучасними тенденціями розвитку ІКТ в навчальному процесі, дізнаються як сформувати індивідуального електронного освітнього середовища учнів на уроці та вдома та організувати дистанційне навчання в ЗНЗ, яким чином використовувати ресурси Інтернет у професійній…

Перейти до панелі інструментів