Академія інноваційного розвитку освіти

Вебінари

Організація веб-квестів на основі Google форми

Організація веб-квестів на основі Google форми

Актуальність: У зв’язку з набранням чинності 16 жовтня 2020 року Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом МОН від 08 вересня 2020 року № 1115, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2020 року за № 941/35224, використання технологій дистанційного навчання під час організації освітнього процесу,…

Педагогічний книжковий аукціон. Презентація навчально-методичної літератури інноваційного змісту. Книжкове коло інновацій. Найцінніші ідеї існують на паперових носіях

Педагогічний книжковий аукціон. Презентація навчально-методичної літератури інноваційного змісту. Книжкове коло інновацій. Найцінніші ідеї існують на паперових носіях

КНИЖКОВЕ КОЛО ІННОВАЦІЙ Педагогічний книжковий аукціон. Презентація навчально-методичної літератури інноваційного змісту.  Найцінніші ідеї існують на паперових носіях. Актуальність: Великий об’єм інформації, який існує сьогодні у інтернет-середовищі не завжди дає освітянам достовірний та наукововивірений матеріал для удосконалення педагогічної майстерності. Тому, існує необхідність вивчення алгоритмів пошуку, систематизації і аналізу інформації та виокремлення…

EduTech: інструменти та сервіси інтерактивних технологій

EduTech: інструменти та сервіси інтерактивних технологій

Спікер: Мещишена Ганна, директор центру професійного розвитку педагогічних працівників Конотопської міської ради Сумської області. Актуальність. Нові виклики часу, динамічний розвиток інформаційних технологій і входження України до європейського освітнього простору, актуалізують активні дії освітянської спільноти щодо реформування освіти. Поширення освітніх онлайн-платформ, з постійною появою нових майданчиків для мережевої взаємодії з оновленою…

Фізичний розвиток дошкільників: традиції та інновації

Фізичний розвиток дошкільників: традиції та інновації

Актуальність: Актуальність програми зумовлена специфікою організації освітнього процесу та новими умовами, що висувають соціальні процеси в суспільстві до педагогів. Фізичне виховання розвиває навички, знання, цінності та установки, необхідні для формування і ведення активного та здорового способу життя, а також формування в дітей впевненості та компетентності у вирішенні завдань, як окремих…

Педагогіка партнерства в освітньому середовищі: мейкерство і педагогічні технології

Педагогіка партнерства в освітньому середовищі: мейкерство і педагогічні технології

Актуальність: Трансформація інституту сім’ї та кардинальне реформування системи освіти в останні десятиліття призвели до зміни характеру взаємовідносин головних суб’єктів виховання дітей: сім’ї та закладу дошкільної освіти. З точки зору сучасних концепцій основна мета виховання полягає у створенні умов для особистісного розвитку дитини. З боку сім’ї досягнення цієї мети можливо через…

Skip to toolbar