Академія інноваційного розвитку освіти

для тьюторів

Медіадидактика в педагогічній практиці як засіб активізації діяльності студентів на заняттях

  Застосування медіаінструменту  Kahoot в освітньому процесі сприятиме швидкому реагуванню студентів на завдання під час практичних занять, а обговорення та перевірка виконаної роботи перетворюється на справжню захоплюючу гру.   Учасники тренінгу дізнаються, про особливості та переваги медіаінструменту Kahoot, що сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу  студентами та розвитку їх інформаційної компетентності.…

Формування життєзберігаючої та здоров’язберігаючої компетенції  через вміння надавати першу невідкладну допомогу

Формування бережливого і дбайливого ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих має стати основою та найвищою цінності і важливою умовою повної реалізації можливостей суспільства. Пересічні українці можуть надавати першу медичну допомогу потерпілим та зобов’язані це робити відповідно до Закону України, пройшовши поглиблені спеціальні курси. Життєзберігаюча та здоров’язберігаючі компетенції  – це…

Музикотерапія як засіб профілактики професійного вигорання

Музикотерапія – дієвий засіб для нормалізації емоційно-вольової сфери людини, який сприяє профілактиці емоційного вигорання, відновлює енергетичний баланс, сприяє покращенню настрою та працездатності. Учасники тренінгу дізнаються  про особливості застосування музикотерапії як засобу профілактики емоційного вигорання та оволодіють методикою швидкого відновлення сил, корекції психічного-емоційного стану, позитивного впливу музики для оптимізації освітньої діяльності…

Педагогічні основи навчання пацієнтів і їх родин в медичній практиці

Цікавими для вивчення і застосування в практичній діяльності медсестри є медсестринська педагогіка як галузь педагогічної науки; поняття педагогіки як науки про виховання людини. Основне завдання медичної сестри-педагога – розвиток самостійності пацієнта. Одним із обов’язків медичної сестри є навчання пацієнта і його родини елементам само- та взаємодогляду, дотриманню здорового способу життя, …

Організаційна культура як інструмент ефективного управління

Організаційна культура – потужний інструмент менеджменту, який дозволяє орієнтувати усі підрозділи та окремих осіб на спільні цілі, забезпечити відданість організації, згуртувати персонал і перетворити його на команду, яка веде організацію до успіху.   Учасники тренінгу дізнаються  про те, як організаційна культура впливає на якість продукції та конкурентоспроможність організації.  Під час тренінгу…

Skip to toolbar