Академія інноваційного розвитку освіти (АІРо)

для медичних працівників

Застосування інтерактивних технологій навчання в системі медичної освіти

Розвиток та реформування національної системи охорони здоров’я потребує підготовки нового покоління висококваліфікованих медичних фахівців, які могтимуть швидко і безпомилково орієнтуватися в різних клінічних ситуаціях, розуміти ринкові відносини та їх тенденції. Важливими умовами ефективності освітнього процесу є створення рефлексивно-інноваційного середовища, впровадження активних методів навчання при підготовці майбутніх медичних фахівців. Наше завдання…

Організація науково-дослідної роботи студентів закладів вищої освіти

Організація науково-дослідної роботи студентів закладів вищої освіти сприяє розвитку наукової активності, усвідомлення необхідності пошуку наукового підґрунтя та аналізу отриманих результатів і дозволить поетапно організувати науково-дослідницьку роботу студентів на практичних заняттях та в позаурочний час. Учасники тренінгу дізнаються  про роль методу проектів у формуванні сучасного фахівця; як організаційна культура впливає на…

Емоційний інтелект як засіб розуміти себе та інших людей, управляти собою та іншими

Фахівцю будь якої сфери діяльності важливо досягати успіху в житті та кар’єрі. Для реалізації мети важливу роль відіграє емоційна компетентність, яка дозволяє покращити взаємодію з іншими людьми, підвищити якість діяльності та знаходити гармонію із самим собою. Емоційний інтелект – це набір моделей поведінки, які запускаються нашими емоціями. Рівень його розвитку…

Стресменеджмент (управління стресами в житті)

Стресменеджмент (управління стресами в житті) – це система виявлення причин власних стресів, а також арсенал технік і прийомів подолання стресу. Цілі тренінга: підвищення стресостійкості учасників, формування уявлення про ефективні способи роботи зі стресом, набування практичних навичок мінімізації стресового впливу.  В результаті тренінгу учасники  навчаться: ідентифікувати стресові стани; проводити експрес-діагностику ситуації;…

Особливості спостереження за дитиною від народження до 5-ти років відповідно до уніфікованого клінічного протоколу первинної медичної допомоги №438 від 12.05.2016 року  “Інтегроване ведення хвороб дитячого віку “ МОЗ України

Впровадження в практичну охорону здоров’я Програми інтегрованого ведення  хвороб дитячого віку сприяє досягненню зниження показників малюкової та дитячої смертності; покращенню фізичного и психічного розвитку дітей у віці  до 5 років; зниженню захворюваності та  інвалідизації  дітей до 5 років життя. Курс створено як для лікарів, медичних сестер, які працюють в закладах практичної…

Перейти до панелі інструментів