Академія інноваційного розвитку освіти

для медичних працівників

Дієві прийоми розвитку критичного мислення для дітей і дорослих

Мета заходу: опанування інструментарієм для розвитку критичного мислення. Цільова аудиторія: учителі-предметники, класні керівники, директори та їх заступники, методисти. Анотація: Навіщо розвивати критичне мислення?Щоб навчити дітей мислити, задавати запитання і шукати відповіді, розпізнавати маніпуляції, перемагати сумніви, аналізувати інформацію, протистояти впливам — тобто володіти необхідними інструментами, щоб зробити власне життя більш осмисленим…

Мовленнєва компетенція як невід’ємна складова фаховості спеціаліста

Мовленнєва компетенція – вміння адекватно та усвідомлено використовувати мову у різноманітних ситуаціях спілкування, дотримуватися мовних норм на різних її  рівнях. Важливо доречно використовувати мовні та позамовні засоби (міміку, жести, інтонацію, рухи, дистанцію) виразності мовлення для продуктивної комунікації. Викладачі, медичні працівники мають бути носієми мовної культури в професійній діяльності. Ціль тренінгу:…

Профілактика передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини

Регіон Східної Європи, включаючи і Україну, характеризується одним із найвищих темпів росту епідемії ВІЛ/СНІДу  у світі. Кількість ВІЛ-інфікованих жінок невпинно збільшується, як і ризик передачі ВІЛ новонародженим. Розповсюдження ВІЛ-інфекції серед дітей викликає велику стурбованість. Профілактика передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини в Україні має проводитися відповідно до Базової стратегії, затвердженої…

Інтерактивна лекція, або Як реанімувати лекційне заняття

  Мета: навчитися створювати якісні інтерактивні лекції (презентації) як альтернативу традиційним лекційним заняттям. Під час тренінгу учасники дізнаються про: лекція та інтерактивна лекція; з  чого почати підготовку до інтерактивної лекції; як оцінити аудиторію та задовільнити її; мета інтерактивної лекції та як її досягнути; як мотивувати студентів до навчання у формі…

Використання Google форм в ефективній діяльності викладача

Курс створено для викладачів, які бажають навчитися використовувати Google форми для проведення досліджень, анкетувань, створення предметних тестів, автоматичної перевірки самостійної підготовки студентів. Цілі тренінга: ознайомити учасників із сучасними можливостями інформаційних технологій, які застосовуються в освітньому процесі вищої школи.  В результаті тренінгу учасники  навчаться: самостійно використовувати Google форми;   налаштовувати платформи для…

Skip to toolbar