Академія інноваційного розвитку освіти

Найближчі курси

Технології STEM-освіти, STEAM-освіти, STREAM-освіти

Тренінг побудовано у форматі заняття за сучасними вимогами. Зміст: Концептуальні засади розвитку  STEM-освіти в Україні. Стратегічні напрямки впровадження STEM-освіти. 2.Міжнародні тренди STEM-освіти. Порівняння особливості світових систем STEM, STEAM, STREAM. Еволюція підходів у пізнанні та освіті: многодисциплинарность, бінарність, інтеграція, міждисциплінарність, трансдисциплінарність. 4.Застосування міждисциплінарності та STEM-підходу у організації дослідницької діяльності учнів. Науково-теоретичні,…

«НУШ. Нові підходи – діяльнісна технологія проведення уроків. Внутрішньопредметна та міжпредметна інтеграція

Тренінг побудовано у форматі заняття за сучасними вимогами. Метою тренінгу  є: Ознайомлення з теоретичними і практичними основами діяльнісної технології навчання; Завдання: повторити концепції розвиваючого навчання вітчизняних і зарубіжних вчених; ознайомитися з підходами до діяльнісної технології навчання; відпрацювати типи уроків за діяльнісною технологією навчання; розглянути види завдань, які можуть застосовуватися на…

НУШ. Інклюзивне навчання – прагматичний підхід

Семінар-тренінг – метод активного когнітивно-поведінкового навчання. Зміст: Особливі освітні потреби – як визначити дитину з розладами. Нормативно-методична база організації інклюзивного навчання. Чи завжди  дитина з ООП буде погано засвоювати інформацію та створювати складнощі у класі. Нозології ООП. Хто допомагає у навчанні дитини з ООП. Яка роль вчителя у житті дитини…

Інформаційно-цифрова компетентність педагога

Актуальність. Одним із основних напрямів реформування освіти відповідно до Концепції «Нова українська школа» є «наскрізне застосування інформаційних технологій в освітньому процесі та управлінні закладами освіти і системою освіти», який «має стати інструментом забезпечення успіху Нової школи». Формування інформаційно-цифрових компетентностей передбачає «впевнене, а водночас, критичне застосування електронних освітніх ресурсів для створення,…

Використання онлайн-дощок в освітньому процесі

Використання онлайн-дощок в освітньому процесі

Вебінар буде Вам цікавим, якщо Ви: бажаєте дізнатися, як об’єднати різні типи контенту для спільної роботи з учнями або командою; шукаєте нові онлайн-інструменти для спільної роботи; бажаєте дізнатися більше про онлайн-дошки. Мета вебінару: ознайомитися з різними онлайн-дошками та їх можливостями, особливостями використання їх в освітньому процесі, удосконалити професійну компетентність з…

Skip to toolbar