Академія інноваційного розвитку освіти (АІРо)

Застосування інтерактивних технологій навчання в системі медичної освіти

Розвиток та реформування національної системи охорони здоров’я потребує підготовки нового покоління висококваліфікованих медичних фахівців, які могтимуть швидко і безпомилково орієнтуватися в різних клінічних ситуаціях, розуміти ринкові відносини та їх тенденції. Важливими умовами ефективності освітнього процесу є створення рефлексивно-інноваційного середовища, впровадження активних методів навчання при підготовці майбутніх медичних фахівців. Наше завдання…

Косенко Валентина Миколаївна

Косенко Валентина Миколаївна

Косенко Валентина Миколаївна – зав. відділення “Стоматологія” КВНЗ “Житомирський медичний інститут” ЖОР, старший викладач кафедри природничих та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат медичних наук, викладач вищої категорії, викладач–методист, а також: Член  Академії  міжнародного співробітництва з креативної педагогіки “Полісся”; Член науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України…

Організація науково-дослідної роботи студентів закладів вищої освіти

Організація науково-дослідної роботи студентів закладів вищої освіти сприяє розвитку наукової активності, усвідомлення необхідності пошуку наукового підґрунтя та аналізу отриманих результатів і дозволить поетапно організувати науково-дослідницьку роботу студентів на практичних заняттях та в позаурочний час. Учасники тренінгу дізнаються  про роль методу проектів у формуванні сучасного фахівця; як організаційна культура впливає на…

Максимець Світлана Миколаївна

Максимець Світлана Миколаївна

Максимець Світлана Миколаївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Житомирського державного університету імені Івана Франка (професійний стаж – 27 років). Сертифікований практикуючий психолог (методи транзактного аналізу, психодрами, тілесно-орієнтованої терапії, гештальт-терапевт). Авторка та ведуча психологічних та бізнес-тренінгів. Проведення навчання на курсах підвищення кваліфікації працівників сфери культури,…

Емоційний інтелект як засіб розуміти себе та інших людей, управляти собою та іншими

Фахівцю будь якої сфери діяльності важливо досягати успіху в житті та кар’єрі. Для реалізації мети важливу роль відіграє емоційна компетентність, яка дозволяє покращити взаємодію з іншими людьми, підвищити якість діяльності та знаходити гармонію із самим собою. Емоційний інтелект – це набір моделей поведінки, які запускаються нашими емоціями. Рівень його розвитку…

Перейти до панелі інструментів