Академія інноваційного розвитку освіти (АІРо)

Мешко Галина

Експерт із питань упровадження здоров’язбережувальних технологій в освітній процес; спікер міжнародних та всеукраїнських конференцій і симпозіумів; тренер з активного соціально-психологічного навчання; доктор педагогічних наук, професор; автор понад 140 наукових і науково-популярних праць із проблем здоров’ятворення, підготовки педагогів  до збереження і зміцнення професійного здоров’я. Автор тренінгів: Тренінг професійного антивигорання Антистрес-тренінг  

Гендерний вимір в освіті

Чи пов’язані гендер та демократія? Чи можна змінити стиль управління навчальним закладом завдяки гендерній теорії? Чому важливо впроваджувати гендерну складову у навчально-виховний процес? Чому ми не помічаємо гендерних стереотипів? Як інтерактиви змінюють наші погляди? Чому молодь не ідентифікує різні види насилля?  На ці та інші запитання Ви зможете отримати відповідь…

Тренінг професійного антивигорання

Запропонований тренінг є комплексним засобом попередження виникнення професійного стресу, профілактики «емоційного вигорання» у педагогів, гармонізації їх особистості. Тренінг передбачає, з одного боку, мобілізацію особистісних і нервово-психічних ресурсів учителів, а з іншого, – опанування ними психотехніками самовпливу. Діяльність тренінгових груп спрямовуєтьсяна реалізацію чотирьох «ес»: самопізнання → самоприйняття → саморозкриття → саморозвиток…

Аналітична діяльність заступника директора

Аналітична діяльність заступника директора закладу середньої освіти – одна з найскладніших ланок щоденної роботи. В. Сухомлинський стверджував, що  «Сильним, досвідченим стає педагог, котрий уміє аналізувати свою роботу». Термін «аналіз» розглядають в двох контекстах. З одного боку, аналіз – це уявне розчленування об’єкта на елементи, що дозволяє отримати уявлення про будову досліджуваного…

Перейти до панелі інструментів