Академія інноваційного розвитку освіти (АІРо)
Проблеми створення  сучасної системи підготовки кадрів «Освіта через усе життя»

Проблеми створення сучасної системи підготовки кадрів «Освіта через усе життя»

“Створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, виховання покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід’ємну складову європейської та світової спільноти” Національна доктрина розвитку освіти

Академія відкриває центр «Освітній консалтинг»

Академія відкриває центр «Освітній консалтинг»

Пропонуємо високопрофесійний науковий, нормативно-правовий та експертизний супровід освітніх проектів. Наші послуги:  відкриття та реєстрація приватних навчальних закладів;  консалтинг підготовки кадрів вищої кваліфікації:  супровід дисертаційних досліджень та організація їх захисту; відкриття спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій; реєстрація фахових видань та їх вимоги до світових науко- метричних баз; освітній туризм: обмін освітніми…

Перейти до панелі інструментів